Home » O Nierze Polskiego Wywiadu I Kontrwywiadu: Marian Rejewski, Stanis Aw Maczek, Henryk Zygalski, J Zef Beck, Walery S Awek by Source Wikipedia
O Nierze Polskiego Wywiadu I Kontrwywiadu: Marian Rejewski, Stanis Aw Maczek, Henryk Zygalski, J Zef Beck, Walery S Awek Source Wikipedia

O Nierze Polskiego Wywiadu I Kontrwywiadu: Marian Rejewski, Stanis Aw Maczek, Henryk Zygalski, J Zef Beck, Walery S Awek

Source Wikipedia

Published September 3rd 2011
ISBN : 9781231961254
Paperback
104 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 102. Rozdzia?y: Marian Rejewski, Stanis?aw Maczek, Henryk Zygalski, J zef Beck, Walery S?awek, Marian Zyndram-Ko?cia?kowski, Jan Kowalewski, Marian Steifer, Aleksander Klotz, Sylwester Wojew dzki, Sergiusz Piasecki, TeodorMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 102. Rozdzia?y: Marian Rejewski, Stanis?aw Maczek, Henryk Zygalski, J zef Beck, Walery S?awek, Marian Zyndram-Ko?cia?kowski, Jan Kowalewski, Marian Steifer, Aleksander Klotz, Sylwester Wojew dzki, Sergiusz Piasecki, Teodor Furgalski, Jerzy Sosnowski, Ignacy Matuszewski, Tadeusz Pe?czy?ski, Eligiusz Niewiadomski, J zef Smole?ski, Kazimierz Iranek-Osmecki, Wac?aw J?drzejewicz, Mieczys?aw S?owikowski, Antoni Kasztelan, Jerzy Niezbrzycki, Gwido Langer, W?odzimierz Marszewski, Maksymilian Ci ki, Stefan Witkowski, Jan ?ycho?, Tadeusz Kobyla?ski, Bogus?aw Miedzi?ski, J zef Skrzydlewski, Aleksander Stefanowicz, Marian Chodacki, Kazimierz Gali?ski, Stefan Ignaszak, Mieczys?aw Birnbaum, Roman Czerniawski, Mieczys?aw Rawicz-Mys?owski, Czes?aw Wawrzyniak, J zef Rybak, Marian Drobik, Kazimierz Leski, Zbigniew Kiedacz, Stanis?aw Sroka, Antoni Szyma?ski, Antoni Kocjan, Jan Le?niak, W?adys?aw Kara?, Antoni Miszewski, Kazimierz Stamirowski, Edmund Charaszkiewicz, Wiktor Drymmer, Wiktor Czarnocki, Stanis?aw K nstler, W?adys?awa Maciesza, Zygmunt Powa?a-Dzie?lewski, Jerzy R ycki, Jerzy Ferek-B?eszy?ski, Mieczys?aw Mackiewicz, Stanis?aw Jeute, Tadeusz Schaetzel, Stanis?aw Kuniczak, Leon Mitkiewicz-?o tek, Janusz Bojarski, Jan W?odarkiewicz, Stanis?aw Baczy?ski, Kazimierz Kierzkowski, Krystyna Wituska, Jakub Plezia, Stanis?aw Riess de Riesenhorst, Stanis?aw Gano, Wincenty Jordan Rozwadowski, Antoni Wroniecki, Jerzy Walerian Skolimowski, W?adys?aw Wa?ny, Marian D?ugo cki, Marek Dukaczewski, Wac?aw Piekarski, Zenon Bilewicz, J zef Gryf-Czajkowski, Jan Szewczyk, Eleonora Wanda Ptaszek, Karol Wojciechowski, Monika Dymska, Wanda W?gierska, Tadeusz Rusak, Roman Heger, Micha? Rybikowski, Feliks Ankerstein, Zdzis?aw Maszewski. Fragment: (ur. 4 pa?dziernika 1894 w Warszawie, zm. 5 czerwca 1944 w St?ne?ti) - polski polityk, dyplomata, bliski wsp pracownik J zefa Pi?sudskiego, pu?kownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Cz?onek POW, w latach 1914-1917 ?o?...